Polskie wyższe uczelnie

Polskie wyższe uczelnie

Lublin

Politechnika Lubelska http://ua.pollub.pl

Rejestracja elektroniczna na studia II stopnia (magisterskie )w Politechnice Lubelskiej dla cudzoziemców rozpocznie się 04.11.2019 r.

Termin złożenia dokumentów - do 23.12.2019 r.

 

Kraków

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera www.wse.krakow.pl

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki www.pk.edu.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie www.uek.krakow.pl

Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie www.wsu.pl

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie www.wsp.krakow.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna www.pwst.krakow.pl

Uniwersytet Jagielloński www.uj.edu.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica www.agh.edu.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości www.wszib.edu.pl

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie www.wsei.edu.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie www.asp.krakow.pl

Szkoła Wizażu i Stylizacji Artystyczna Alternatywa www.art.krakow.pl

 

WARSZAWA

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie www.wste.pl

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji www.ewspa.edu.pl

Wyższa Szkoła Ekonomiczno – Informatyczna www.wsei.pl

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie www.sgh.waw.pl

Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa www.wwsh.edu.pl

Akademia Medyczna w Warszawie Wydział Farmaceutyczny www.am.edu.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego www.sggw.pl

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie www.awf.edu.pl

Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki www.wshgit.waw.pl

Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii www.gik.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny www.pw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski www.uw.edu.pl


Poznań

Politechnika Poznańska https://www.put.poznan.pl/pl

Wielkopolska Szkoła Biznesu www.wsb.ae.poznan.pl

Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu www.wsjo.poznan.pl

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu  www.wsnhid.pl

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Farmaceutyczny Katedra i Zakład Toksykologii www.amp.edu.pl

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu www.wshig.poznan.pl

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu www.awf.poznan.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Prawa i Administracji www.prawo.amu.edu.pl


Wrocław

Wyższa Szkoła Bankowa https://www.wsb.pl

Wyższa Szkoła Handlowa www.handlowa.eu

Politechnika Wrocławska https://pwr.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu www.ar.wroc.pl

 

Opole

Uniwersytet Opolski  http://hello.uni.opole.pl

 

Gdańsk

Politechnika Gdańska www.pg.edu.pl

 

Gliwice

Politechnika Śląska https://www.polsl.pl/Strony/Witamy.aspx

 

Łódź

Uniwersytet Łodzki http://uni.lodz.pl

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/Home/tabid/233/Default.aspx


SmartUni – prezentacja aplikacji mobilnej Uniwersytetu Łódzkiego dla studentów z zagranicy http://www.smart.uni.lodz.pl

Procedura i dokumenty potrzebne cudzoziemcom do rekrutacji na studia I i II stopnia w języku polskim  https://rekrutacja.uni.lodz.pl/cudzoziemcy.php

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego http://www.sjpdc.uni.lodz.pl/