Aktualności

Aktualnosci

„Z czym kojarzy Ci się Polska?” – z takim pytaniem musieli się zmierzyć uczestnicy konkursu plastycznego „Polska to dla mnie…” zorganizowanego z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Jego organizatorzy (wspierani przez Konsulat Generalny RP w Ałmaty): Centrum Kultury Polskiej „Więź” i redakcja kwartalnika „AŁMATOR”, zaprosili do udziału w nim dzieci i młodzież z obwodu ałmatyńskiego. Wśród nagrodzonych uczestników znalazła się uczennica kl. 9 Alisa Kuberska, której praca, przedstawiająca Kościół Mariacki w Krakowie, zdobyła II miejsce. Gratulujemy!

20 maja miało miejsce rozstrzygnięcie pierwszej edycji konkursu poezji śpiewanej „Wierzby są wszędzie wierzbami…” Ałmatyńskie Spotkania z Poezją Śpiewaną, zorganizowanego pod auspicjami Centrum Kultury Polskiej „Więź”, redakcji „AŁMATORA” i przy wsparciu Konsulatu Generalnego w Ałmaty. Pierwsze miejsce w kategorii do lat 18 zajęła Anastazja Kuklina, uczennica 11 klasy. Nastia zaprezentowała konkursowemu jury utwór swojego autorstwa (słowa i muzyka) zatytułowany „Sufit z niebiosami”.

25 maja mury Gimnazjum nr 23 opuściła kolejna, w tym roku siedmioosobowa, grupa uczniów polskich klas. W świetle dokumentów oraz dostępnych źródeł jest to już dwudziesty i tym samym „jubileuszowy” rocznik absolwentów ałmatyńskiego gimnazjum, kończący polskie klasy.

Drugiego kwietnia ukazał się 2. numer „AŁMATORA”, kwartalnika uczniów, nauczycieli i przyjaciół języka polskiego. Czasopismo jest wspólnym dziełem niemal trzydziestu autorów – dorosłych i młodzieży! Szczególnie cieszy nas zainteresowanie pracą redaktorską najmłodszych (między innymi uczniów polskich klas), których ilustracje, zdjęcia, teksty i tłumaczenia obficie zasiliły łamy kwartalnika. Być może dla wielu z nich współtworzenie „AŁMATORA” to nie tylko ciekawa redaktorska przygoda, ale również możliwość zdobycia pierwszych szlifów przydatnych w przyszłej karierze dziennikarskiej, publicystycznej i artystycznej.

AŁMATOR Nr 1(2) | 2021