Aktualności

Aktualnosci

Z inicjatywy redakcji „AŁMATORA” uczniowie, którzy uczęszczają na zajęcia z języka polskiego w obwodzie ałmatyńskim mogli wziąć udział w konkursie na okładkę 7. numeru naszego kwartalnika.

Spektakularnym sukcesem zakończył się udział uczniów polskich klas w tegorocznej XIII edycji Międzynarodowego Konkursu „Być Polakiem”, której organizatorem jest Fundacja „Świat Na Tak”. W tej prestiżowej imprezie, organizowanej już od 13 lat i wspieranej przez ważne osobistości oraz instytucje z Polski, mogą brać udział dzieci i młodzież od 6 do 22 lat oraz nauczyciele polonijni z całego świata.

12 maja, a więc dokładnie w 52. rocznicę śmierci gen. Władysława Andersa, w ałmatyńskim Uniwersytecie Turan został wygłoszony wykład poświęcony Armii Polskiej w ZSRR, na czele której stanął właśnie ten znany polski wojskowy, polityk oraz więzień moskiewskiej Łubianki. W roli prelegenta wystąpił pracownik Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku pan Michał Bogdanowicz, który do Ałmatów przyjechał na zaproszenie tutejszego Konsulatu Generalnego RP.

„Z górskich szczytów lawina, Bogu czyniąc szkodę, / Strąciła w przepaść nizin Marcina Swobodę” – te oto i kolejne słowa znanego wiersza Bolesława Leśmiana w interpretacji Omarchana Dżekebajewa rozbrzmiały 9 maja w pięknej górskiej scenerii, na wysokości 2500 m, w miejscu wyjątkowo do tego odpowiednim, bo upamiętniającym poległych alpinistów.