Условия поступления

Чтобы ознакомиться с условиями поступления в польские вузы:

- перейдите на польский вариант сайта, щелкнув по значку польского флага в верхнем правом углу странички

- или кликните на следующую ссылку Zasady, tryb i zakres rekrutacji osób polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) z państw Europy środkowo - Wschodniej, Gruzji, Kazachstanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu na kształcenie w Polsce ze stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na rok akademicki 2010/2011