События прошлых лет

Дню Города был посвящен также Фестиваль Народов во Дворце Школьников, на котором дети представляли разные национальности. Нашим представителем была Добрынина Настя, у которой было задание подготовить презентацию о Польше на казахском языке, продекламировать стихотоворение на польском и рассказать о деятельности Польского Общества. Она выбрала стихотворение Веславы Шимборской "Rozmowa z kamieniem" и поразила жюри. Браво, Настя!!!Фестиваль Народов


Фестиваль Народов

Фестиваль Народов


Фестиваль Народов

Фестиваль Народов


Фестиваль Народов


style="text-align: justify;">Festiwal Narod?wRównież z okazji Dnia Miasta w Pałacu Uczniowskim zorganizowano Festiwal Narodów , na którym rywalizowała ze sobą młodzież przedstawiająca różne narodowości. Naszą przedstawicielką była Nastia Dobrynina, która miała za zadanie przygotować prezentację o Polsce w języku kazachskim ,wyrecytować wiersz po polsku i opowiedzieć o działalności Stowarzyszenia Polaków. Wybrała wiersz Wisławy Szymborskiej ,, Rozmowa z kamieniem „ i zachwyciła Jury.Brawo Nastia!!!


Również z okazji Dnia Miasta w Pałacu Uczniowskim zorganizowano Festiwal Narodów , na którym rywalizowała ze sobą młodzież przedstawiająca różne narodowości. Naszą przedstawicielką była Nastia Dobrynina, która miała za zadanie przygotować prezentację o Polsce w języku kazachskim ,wyrecytować wiersz po polsku i opowiedzieć o działalności Stowarzyszenia Polaków. Wybrała wiersz Wisławy Szymborskiej ,, Rozmowa z kamieniem „ i zachwyciła Jury.Brawo Nastia!!!
Nastia Dobrynina na Festiwalu Narodów


Nastia Dobrynina na Festiwalu Narodów

Festiwal Narodów


Nastia Dobrynina na Festiwalu Narodów

Nastia Dobrynina na Festiwalu Narodów


Nastia Dobrynina wśród uczestników Festiwalu Narodów