Пишут о нас

Пишут о нас

„Głos Polski” Kwartalnik Polonii w Kazachstanie N20 2007Harcerstwo w południowej stolicy Kazachstanu

Każdy kto nosi lub kiedy-kolwiek nosił mundur harcerski zapewne wie, że to właśnie lilijka harcerska, wzorowana na igle busoli, wskazuje drogę temu kto złożył Przyrzeczenie Harcerskie i przez to zobowiązał się do pełnienia służby.