Пишут о нас

Marta Zielińska, była nauczycielka Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich, ucząca obecnie młodzież w ałmatyńskim Gimnazjum gdzie funkcjonują cztery polskie klasy otrzymała tytuł „Perły Powiatu" za 2008 rok. Moment odbioru nagrody zbiegł się z kolejną wyprawą młodzieży z Kazachstanu jaką poprowadziła. Marta Zielińska jest bowiem ambasadorem Powiatu Kołobrzeskiego.


Wyróżnienie ma charakter honorowy i jest próbą docenienia osoby fizycznej, instytucji, podmiotu gospodarczego, organizacji pozarządowej lub osoby prawnej, która w sposób szczególny całokształtem działalności zawodowej lub społecznej wyróżniła się aktywnością na rzecz społeczności powiatu kołobrzeskiego.

Okazją do uroczystego wręczenia statuetki było Noworoczne Spotkanie Prezydenta i Starosty. Rokrocznie prezydent wręcza „Koniki Kołobrzeskie", a od dwóch lat starosta nagradza „Perłą Powiatu". 

- Pani Marta Zielińska z doskonałym skutkiem niesie polskość ukształtowaną na Ziemi Kołobrzeskiej do ludzi, którzy ojczyznę swoich dziadków znają z opowieści, a chcieliby poznać osobiście. I to ich marzenie także spełnia - powiedział starosta kołobrzeski Artur Mackiewicz wręczając statuetkę. - Polskość promuje także wśród rodowitych kazachskich mieszkańców Ałmaty. Polska kultura i tradycja ma tam swoją najlepszą propagatorkę. Dumni jesteśmy, że właśnie z naszego powiatu „wypłynęła gnana wschodnim wiatrem" tak szlachetna osoba. 

Jest prawdziwym ambasadorem Powiatu Kołobrzeskiego.

„Perła Powiatu" to wyjątkowe wyróżnienie. Przyznaje się je dopiero od ubiegłego roku. Więc historia tej nagrody dopiero się rodzi. Dlatego nadawane są osobom lub instytucjom, które w sposób szczególny działają aktywnie na rzecz powiatu kołobrzeskiego. Ustanawiając tę nagrodę stworzono elitarny klub osobistości.

Per?a 2008

 

 

http://www.samorzad.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_samorzad.pap.pl&_PageID=2&s=depesza&dz=napisali_do_nas&dep=46818&data=&_CheckSum=23363298