Wyjazdy do Polski

LATO 2005

Dzięki wsparciu kołobrzeskiej Akcji Katolickiej na czele z Panem Witoldem Matusewiczem, mimo nieobecności w Ałmaty Pani Marta zorganizowała dla uczniów polskich klas 2-tygodniowy pobyt w kołobrzeskich rodzinach. Ważną część grupy uczniów stanowili harcerze 141 Drużyny Harcerze Morza z Ałmaty, którzy wraz ze swym instruktorem Tomaszem Sobczakiem przemierzyli tego lata polskie Tatry.