Wydarzenia poprzednich lat

ROK SZKOLNY 2006/2007 - zIMA

BAJKA „KOPCIUSZEK”

BAJKA „KOPCIUSZEK”

BAJKA „KOPCIUSZEK”

Dzień ZAKOCHANYCH

DZIE? ZAKOCHANYCH

Dzień Mniejszości NARODOWYCH KAZACHSTANU

DZIE? MNIEJSZO?CI NARODOWYCH KAZACHSTANU

DZIE? MNIEJSZO?CI NARODOWYCH KAZACHSTANU

Występ NA REJONOWYM Przeglądzie W ALIEKSIEJEWCE

WYST?P NA REJONOWYM PRZEGL?DZIE W ALIEKSIEJEWCE

WYST?P NA REJONOWYM PRZEGL?DZIE W ALIEKSIEJEWCE

REJONOWY PRZEGL?D W ALIEKSIEJEWCE