Wydarzenia poprzednich lat


Spotkanie Bo?onarodzeniowe

Spotkanie Bożonarodzeniowe

Spotkanie Bo?onarodzeniowe

Spotkanie BożonarodzenioweWizyta Delegacji z Kołobrzegu

Wizyta Delegacji z Ko?obrzegu

Wizyta Delegacji z Kołobrzegu

Wizyta Delegacji z Ko?obrzegu

Wizyta Delegacji z Kołobrzegu

Wizyta Delegacji z Ko?obrzegu

Wizyta Delegacji z Kołobrzegu

Wizyta Delegacji z Ko?obrzegu

Wizyta Delegacji z Kołobrzegu

Dzie? Niepodleg?o?ci Polski

Dzień Niepodległości Polski      

Klasy maturalne Szko?y - Gimnazjum 23 , mi?dzy nimi polska klasa

Klasy maturalne Szkoły - Gimnazjum 23 , między nimi polska klasa