Wydarzenia poprzednich lat

W Kazachstanie uczniowie rozpoczynają wakacje dużo wcześniej niż w Polsce, bowiem już 25 maja. Jest tak, ponieważ uczymy się również w sobotę. W tym roku zakończenie roku było inne niż wszystkie, pełne wzruszeń i łez, ale nigdy też polska klasa nie wyróżniała się tak bardzo spośród innych. Wyglądaliśmy pięknie, bo polskie barwy narodowe królowały. Wśród gości zaproszonych na apel był Konsul Generalny RP w Ałmaty Pan Wiesław Osuchowski, niestety nie mógł przybyć, ale w Jego imieniu życzenia wspaniałych wakacji przekazała nam Pani Konsul Grażyna Mróz. Ostatni raz zasiedliśmy razem z klasą X w ławkach w naszym polskim gabinecie i …polały się łzy…