Wydarzenia poprzednich lat

Oficjalnie rozpoczął się w Ałmaty Rok Szopenowski. W Pałacu Uczniowskim Centrum Kultury Polskiej zorganizowało piękny koncert, na który usłyszeliśmy utwory Fryderyka Szopena w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej. Gości koncertu w drzwiach witały nasze dziewczyny.