Wydarzenia poprzednich lat

To już 50 lat jak istnieje nasze Gimnazjum. Z tej okazji odbyły się u nas wielkie uroczystości. 6 lutego w pięknie udekorowanej Sali gimnastycznej zebrali się byli i obecni nauczyciele naszej szkoły, absolwenci szkoły i oficjalni goście, a wśród nich Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej Pan Wiesław Osuchowski wraz z małżonką, Pierwszy Radca Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP Pan Zbigniew Świerczyński i Prezes Stowarzyszenia Polaków „Więź” Pan Aleksander Pawłowski. To były bardzo wzruszające chwile, ponieważ z pomocą naszego Włada i Fiodora przygotowano piękną prezentację zdjęć i wielu absolwentów mogło przypomnieć sobie siebie i swoich kolegów z dawnych lat.  Dużo miejsca w prezentacji poświęcono też polskim klasom i współpracy z Polską, dlatego my również wystąpiliśmy. Zatańczyliśmy Trojaka i zaśpiewaliśmy wymyśloną piosenkę „Kocham Cię szkoło” na melodię znanej w Polsce „Kocham Cię Polsko”. Tak podziękowaliśmy szkole za możliwość spotkania z kulturą i językiem polskim, za nowe wrażenia, nowych kolegów, nasz kochany gabinet i nasze nietypowe i cudne chwile w polskich klasach. W podziękowaniach dołączyli do nas absolwenci polskich klas: Kasia Koriniewska, Alona Gusiewa, Kasia Rudnicka, Jula Bielikowa, Lena Szabajewa, Lena Szyrkinbajewa, na ostatnim slajdzie naszej prezentacji umieściliśmy zdjęcia wszystkich tych, którzy ukończyli polskie klasy a dziś uczą się w Polsce. Wielkim wzruszeniem był dla nas list gratulacyjny przesłany z Warszawy przez Zosię Guzowską i odczytany przez Panią Dyrektor. My wręczyliśmy tort od polskich klas a Pan Konsul w prezencie bezprzewodowe mikrofony dla szkoły.