Wydarzenia poprzednich lat

Skończył się pierwszy semestr nauki UFFFFFFFFFFFFF!!! Było bardzo pracowicie, należało, więc wesoło podsumować ciężką pracę i odbył się jesienny bal. Klasa X odpowiadała za konkursy i dekorację a oprócz tego każda klasa przygotowywała nowoczesną inscenizację jakiejś bajki i przeniesienie jej w realia szkoły. My wybraliśmy Królewnę Śnieżkę.  Rola Pani dyrektor Margarity Achmułajewnej przypadła Arinie, Śnieżką była Alina,  narratorem Nastia a krasnoludki to nasze chłopaki. Chłopaki poradzili sobie świetnie. Fiodor i Władziu byli kujonami, Roman lizusem, Igor i Misza tymi, co zamiast szkole przesiadują w klubach komputerowych. Zajęliśmy I miejsce. Mistrzunio jest mistrzunio!!!


Śnieżka

"Śnieżka"

"Śnieżka"

"Śnieżka"

"Śnieżka"

"Śnieżka"

"Śnieżka"