Aktualności

Nauczanie historii poprzez zwiedzanie ekspozycji muzealnych ma na całym świecie bogate tradycje. Przyswajanie wiedzy historycznej, w tym skomplikowanej często faktografii, przychodzi uczniom o wiele łatwiej jeśli pozwoli im się obcować z eksponatami muzealnymi lub zwiedzić profesjonalnie przygotowaną wystawę. Mogli się o tym przekonać uczniowie klasy 10 i 11 Gimnazjum nr 23 w Ałmaty, którzy 14 października wybrali się do Państwowego Centralnego Muzeum Republiki Kazachstanu.

W tym dniu miało miejsce otwarcie wystawy „Walka i cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej.” Otwarcia wystawy, której patronuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP wspólnie z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, dokonała pani Violetta Sobierańska – Konsul Generalny RP w Ałmaty. Osiemdziesiąta rocznica wybuchu II wojny światowej budzi szczególne zainteresowanie na całym świecie. Wciąż toczone są spory o genezę najstraszniejszej z wojen i jej przebieg, wciąż spotkać można opinie dalekie od prawdy oraz krzywdzące Polaków, którzy stali się pierwszą ofiarą tego konfliktu. Uczniowie dzięki wystawie, a także krótkiemu wykładowi, który wygłosiła w słowach otwarcia pani konsul, mieli możliwość pełniejszego poznania tragicznych losów obywateli polskich podczas II wojny światowej oraz rozbudzenia zainteresowań latami 1939-1945.

Piotr Boroń
Zdjęcia Krystyna Smagułowa