Aktualności

Grono ważnych gości składających wizyty w gabinecie im. Adolfa Januszkiewicza ku naszej radości i satysfakcji stale się powiększa. 1 lutego dołączył do niego pan profesor Józef Tymanowski, Konsul Generalny RP w Ałmaty. Głównym celem wizyty pana Konsula w naszej szkole było omówienie współpracy między ałmatyńskim Konsulatem i Gimnazjum nr 23. Jej ważnym uzupełnieniem było spotkanie p. Józefa Tymanowskiego z uczniami polskich klas, w którym udział wzięli przedstawiciele dyrekcji oraz nauczyciel języka polskiego.

Podczas spotkania Konsul zapoznał się z życiem polskich klas oraz sukcesami i osiągnięciami uczniów, których było w ostatnich latach całkiem sporo. Dla uczniów była to wyjątkowa okazja do spotkania nie tylko z dyplomatą, ale i naukowcem, bowiem pan J. Tymanowski, zanim podjął się obowiązków konsula, pracował jako politolog na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie wizyty Gość nie tylko zachęcał uczniów do pracy nad rozwojem swojego intelektu, cytując przy okazji opinię Arystotelesa o tym, że celem życia człowieka jest nauka, ale także zaproponował zorganizowanie w niedalekiej przyszłości lekcji ze swoim udziałem. Przed nami zatem kolejne spotkanie z panem Konsulem, a właściwie lekcja, na którą czekać będziemy z niecierpliwością.