Aktualności

4 lutego uczniowie klasy 8 wzięli udział w niecodziennej lekcji języka polskiego. Zajęcia odbyły się w tym dniu w obecności pracowników telewizji ałmatyńskiej, pracujących nad reportażem, opowiadającym o mniejszościach narodowych zamieszkujących Kazachstan. Uczniowie stanęli na wysokości zadania, demonstrując przed telewizyjnymi kamerami nabyte w ciągu ostatnich miesięcy umiejętności językowe.

Sfilmowana lekcja, obok przeprowadzonej w studiu telewizyjnym rozmowy z nauczycielami z Polski – p. Lucyną Ejmą i p. Piotrem Boroniem, znajdzie się w tej części wspomnianego reportażu, która przedstawiać będzie aktywność kulturalną i oświatową Polaków mieszkających w obwodzie ałmatyńskim.

NIECODZIENNA LEKCJA