Aktualności

Aktywizująco na lekcjach było od początku, ale w końcu nadszedł czas na wykorzystanie filmu. Tym razem był on narzędziem, dzięki któremu uczniowie mogli nauczyć się swobodnie mówić po polsku i poćwiczyć słownictwo związane z cechami charakteru. Nauczyli się również, jak pracować na planie filmowym. Wszyscy bardzo się zaangażowali i byli niezwykle kreatywni